Verilen Eğitimler

 • “Uygulamalı Python Yazılım Öğretmen Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, AHİKA, 2018.
 • “İleri Excel Eğitimi “ Teknik Destek ,Zafer,2019
 • “Web2 Araçları ile Geleceği Yakala “Teknik Destek ,GEKA,2019
 • “21. Yüzyıl Öğretmenlerine Yönelik Yapay Zeka Eğitici Eğitimi“ Teknik Destek, BEBKA,2019
 • “Sosyal Bilimlerde Yapay Zeka ve Veri Madenciliği Öğretmen Eğitimi” Teknik destek, AHİKA,2019
 • “Office Programları Eğitimi“ Teknik Destek, ZAFER,2019
 • “Veri Okuryazarlığı Eğitimi“ Teknik Destek,BEBKA,2019
 • “Siber Olaylara Müdahale Ekibi Siber Güvenlik Eğitimi”, Teknik Destek Eğitimi, ZAFER, 2020
 • “PLC Otomasyon Eğitimi ve Fotovoltaik Sistem Tasarımı İçin PV-SOL yazılımı Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, İKA , 2021
 • “Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi“ Teknik Destek Eğitimi, DİKA , 2021
 • “Öğretmenlerin Dijital Yetkinliğinin Geliştirilmesi Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, DİKA, 2021
 • “Temel Düzeyde Bilgisayar Kullanımı Eğitimi” Muğla, Aydın, Denizli, GEKA,2022
 • “MOSB Firmalarının AR-GE ve Tasarım Kapasitelerinin Artırılması” Teknik Destek Projesi, ZAFER,2022
 • “İleri Ofis Programları Eğitimi”, Teknik Destek Projesi, ZAFER,2022
 • “Metaverse Yolunda Eğitimde AR (Artırılmış Gerçeklik) Uygulamaları Eğitimi”, Teknik Destek Projesi, GEKA,2022
 • “Güvenli Bilişim Kullanımı Eğitimi” Teknik Destek Projesi, GMKA,2022
 • “Dijital İçerik Üretimi ve Yönetimi” Teknik Destek Projesi, GEKA,2022
 • “Geleceğin Teknolojileri ve Matematik Eğitimine Yansımaları” Teknik Destek Projesi, GMKA,2023
 • “Markalaşma Yolunda Kırşehir Belediyesi” Teknik Destek, AHİKA,2017
 • “Sosyal Medya Kullanımıyla Kapasite Geliştirme Projesi” Teknik Destek, İKA,2017
 • “Sosyal Medya Yönetimi ve Web Sitesi Yönetimi Anlatılması” Teknik Destek , MARKA,2017
 • “Kültür Park Kurumsal Kapasitesini Artırıyor” Teknik Destek, FKA,2017
 • “Kurumsallaşma Eğitimleri” Yılmaz Beton,Denizli,2018
 • “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Genel Teori Ve Bilgilendirme Eğitimi” Teknik Destek,GMKA,2018
 • “Haliliye 4004 İle Geleceğe Umutla Bakıyor Tübitak 4004 Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi” KARACADAĞ, 2018.
 • “Mahalli İdarelerin Yöneticiliği ve Yerel Yönetim Mevzuatı” Teknik Destek , DAKA, 2017
 • “Şırnak Üniversitesi Bilimsel Alt Yapıyı Geliştirme Projesi ”Teknik Destek,DİKA,2018
 • “Yalova İli Sanayi Sektörü Endüstriyel Yetkinlik Envanteri ve İktisadi Yönelimleri Araştırması” Teknik Destek ,MARKA,2019
 • “Ahi Dokunuşla Engeller Kalkıyor Pazarlama Eğitimi” Teknik Destek, KARACADAĞ, 2019
 • “ Sağlık Turizmi Eğitimi “ Teknik Destek ,MARKA,2019
 • “ Coğrafi İşaret Alınması “Teknik Destek, MARKA,2019
 • “Muhtarlara ve İmamlara Afet Eğitimi “Teknik Destek,MARKA,2019
 • “Eko Turizm Eğitimi “Teknik Destek Projesi,BAKA,2019
 • “Coğrafi İşaret Alımı Ve Eğitimi “Teknik Destek ,GEKA,2019
 • “Girişimcilik Eğitimi “Teknik Destek, BEBKA,2019
 • “Turizm Tanıtım Rehberi Hazırlanması “Teknik Destek,MARKA,2019
 • “Deprem Yönetmeliği Eğitimi “Teknik Destek ,MARKA,2019
 • “Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi “Teknik Destek, Zafer,2019
 • “İHA1 eğitimi” Teknik Destek,MARKA,2019
 • “Yatırımcıları Bölgeye Çekmede Uygulanacak olan Vergi Mimarisinin Paydaşlara Katkısı Eğitim “Teknik Destek Projesi, BEBKA, 2019
 • “Söke Tayem Olarak Covid 19 ‘U Önemsiyoruz Hizmet İçi Eğitimlerini Uzaktan Eğitim Olarak Yapıyoruz”, Teknik Destek Projesi, GEKA, 2020
 • “İnsansız Hava Aracı (İHA) Kullanımı Eğitimi”, Teknik Destek Eğitimi, SERKA, 2020
 • “Eğitim Koçluğu Eğitimi ve Webinar Danışmanlığı”, Teknik Destek Eğitimi, GEKA, 2020
 • “Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon Ve Gelişim Projesi “Teknik Destek Eğitimi, MARKA , 2020
 • “Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinde Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları ( TS-EN ISO 18295-1) “ Teknik Destek Eğitimi, GEKA , 2020
 • “Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi ve Danışmanlığı” Teknik Destek Eğitimi, ZAFER , 2021
 • “MAKIM Dijital Dönüşüm ile Geleceğin İşlerine Hazırlanıyor” Teknik Destek Eğitimi, ZAFER , 2021
 • “Döngüsel Ekonomide Dijital Çağda Rekabetçilik Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, ZAFER, 2021
 • “Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi” Teknik Destek , KARACADAĞ, 2017
 • “Nusaybin Ticaret Borsası Stratejik Plan Hazırlama İşi” Teknik Destek Eğitimi, DİKA, 2018.
 • “Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, Zafer,2019
 • “Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, Zafer ,2019
 • “Turizm Tanıtım Rehberi Hazırlanması “Teknik Destek,MARKA,2019
 • “Bafra Ticaret Borsası için Stratejik Planlama ve Yönetim, Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi ve Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimleri“ Teknik Destek, OKA,2019
 • “Halfeti Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması” Teknik Destek Eğitimi, KARACADAĞ,2019
 • “GSMMMO Stratejik Planlama Eğitimi Alıyor” Teknik Destek Eğitimi, DİKA,2020
 • “Stratejik planlama eğitimi”, Teknik Destek Eğitimi, ZAFER, 2020
 • “Stratejik plan ve TOBB Akreditasyon Sistemi Danışmanlığı”, Teknik Destek Eğitimi, ZAFER, 2020
 • “Stratejik Plan Danışmanlığı” Teknik Destek Eğitimi, KARACADAĞ, 2021
 • “Sivaslı’da Sürdürülebilir Turizm Faaliyetlerini Geliştirmeye Yönelik Çerçeve Plan ve Strateji Danışmanlığı” Teknik Destek Projesi, ZAFER, 2021
 • “Düzce Kadın Emeği Merkezi Gelişim İhtiyaç Analizi Raporu” Teknik Destek Projesi” MARKA,2022
 • “Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitimi ve Danışmanlığı” Teknik Destek Projesi, GEKA,2022
 • “Yatırımlar Öncesi Analiz Yapma ve Uygulamalı Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlığı” Teknik Destek Projesi, DİKA,2022
 • “Uluslararası Malatya Festivali Stratejik Planlama Projesi” Teknik Destek Projesi, FKA, Devam Ediyor
 • “IBM SPSS ile istatistiksel veri analiz eğitimi” DİKA, Teknik Destek,2016
 • “Tarımda Anket Hazırlama ve İstatistiksel Analiz” Teknik Destek, GMKA, 2017
 • “Minitab Destekli İstatistiksel Veri Analiz Eğitimi” Teknik Destek, BEBKA, 2017
 • “Dijital Dönüşüm-Akıllı Fabrikalara Giden Yol: Anket ve Analiz çalışması” Teknik Destek , FKA,2017
 • “Spss Uygulamalı İstatistik Eğitimi ”Teknik Destek ,DAKA,2018
 • “Nitel Araştırma Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, DAKA, 2020
 • “Sosyal Bilimler Araştırmalarında Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi- Amos Uygulaması “Teknik Destek ,DiKA,2019
 • “Ortaöğretimde Başarı Değişkenleri/Danışmanlık Sağlama” Teknik Destek Projesi, GMKA,2022
 • “Dekoratif kokulu taş ve sabun hazırlama eğitimi” GEKA, Teknik Destek, Ağustos, 2016
 • “Yalova Elmalık Köyü Ev Kadınlarına “Çiçek Sabunu ve Dekoratif Mum Hazırlama Eğitimi” Teknik Destek ,MARKA ,2016
 • “Suriyeli mültecilerin Gaziantep’teki çalışma koşulları ve iş gücü piyasasının yeniden değerlendirilmesi eğitimi” İKA, Teknik Destek, 2016
 • “Hemşire Akademisyenlerde Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürünü Geliştirme Eğitici Eğitimi” Teknik Destek , ZAFER, 2017
 • “Güçlü Ebelerle Anne ve Bebeği Emin Ellerde” Teknik Destek, DAKA, 2017
 • “Eğitimde Fasitilasyon” Teknik Destek, İKA,2017
 • Hemşire Akademisyenlere “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürünü Geliştirme Eğitici Eğitimi” Teknik Destek , ZAFER, 2018
 • “Hastalıkta Sağlıkta Nefes” Teknik Destek,GMKA,2018
 • “Akademisyenlere Yönelik Girişimcilik Eğitimi” Teknik Destek,ZAFER,2018
 • “Üretken Kadınlarımız Üretiyor, Bölgemiz Kalkınıyor “Teknik Destek, ZAFER,2019
 • “Endüstri 4.0 ile Döngüsel Ekonomi Modeli Uygulamaları” Teknik Destek Eğitimi, ZAFER , 2021
 • “Satış ve Pazarlama Ürün İşleme Eğitimi” Teknik Destek Projesi, KARACADAĞ,2021
 • “Kültür ve Turizm Birlikteliği Eğitimi” Teknik Destek Projesi, OKA,2023
 • “Düzce Oryantiring haritasının Çıkarılması” MARKA Teknik Destek ,2016
 • “Termalde Oryantiring” Teknik Destek , MARKA,2017
 • “Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ve Kocaeli Kupası Yarışmalarına hazırlık ve tanıtım için Oryantiring haritası çizimi” Teknik Destek ,MARKA,2019
 • “Maden Deresi Oryantiring Harita Çizimi” Teknik Destek,MARKA,2019
 • “Proje Döngüsü ve Etkili Proje Yazma Eğitimi” Teknik Destek , GMKA,2016
 • “Çameli Projelerle Gelişiyor Sertifika Programı,” Teknik Destek, GEKA, 2016
 • “Proje Gurubu Personeline Fikirden Projeye Bulma-Yazma-Uygulama Eğitimi” Teknik Destek , BEBKA;2016
 • “Proje Döngüsü Yönetimi Projesi” Teknik Destek , İKA,2017
 • “Karacabey Proje Dünyası İle Tanışıyor Projesi” Teknik Destek , BEBKA,2016
 • “Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”, Teknik Destek, GEKA,2017
 • “Gençlik Merkezleri Proje Döngüsü Eğitimi” Teknik Destek,DAKA,2017
 • “Erasmus + Programına Proje Yazma” Teknik Destek ,DAKA,2017
 • “AB, Erasmus Ulusal ve Yerel Fon Kaynakları Proje Eğitimi”, Teknik Destek, DAKA,2017
 • “Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje Yazma Ve Yürütme Eğitimi Verilmesi” teknik Destek , ZAFER,2017
 • “ Öğrenen Öğretmen PCM Eğitimi” Teknik Destek , ZAFER,2017
 • “Kobi’lerde Hibe ve Teşvikler Eğitim Sertifika Programı” Teknik Destek, ZAFER.2017
 • “Proje Yazma Ve Yönetme Eğitimi ve Danışmanlığı” Teknik Destek ,DAKA,2018
 • “AGH Akreditasyon Başvurusu Eğitimi ve Danışmanlığı” Teknik Destek Eğitimi, BEBKA, 2018.
 • “PCM Eğitimi “Teknik Destek ,BAKA,2019
 • “ Fizibilite Hazırlama İşi “Teknik Destek ,Karacadağ ,2019
 • “ Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi” Teknik Destek, İKA,2019
 • “Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi” Teknik Destek,ZAFER,2019
 • “Ceza İnfaz Kurumu Personeline AB Proje Yazma Eğitimi “ Teknik Destek,İKA,2019
 • “Kamu Kurumları Fizibilite Hazırlıyor “ Teknik Destek Eğitimi , ZAFER,2019
 • “Proje Yazma Yönetme Eğitimi “ Mesleğim Geleceğim Projesi , ZAFER,2019
 • “Erasmus+ ile Düzce Avrupa ya açılıyor!” Teknik Destek Projesi , MARKA,2019
 • “ Proje Yazma Ve Yönetme Eğitimi “ Teknik Destek , DAKA,2019
 • “Erasmus+ Proje Hazırlama” Teknik Destek Eğitimi, DİKA, 2020
 • “Proje Yönetimi Eğitimi”, Teknik Destek Eğitimi, İKA, 2020
 • “Öğretmenler İçin Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, BAKA , 2020
 • “Erasmus+ İle Sakarya Sokak Basketbolunda Markalaşıyor“ Teknik Destek Eğitimi, MARKA , 2020
 • “Yerfıstığı Üretiminde Teknolojik İnovasyonların Güçlendirilmesi İçin Erasmus+ Ka104 Hazırlama Atölyesi Danışmanlığı “Teknik Destek Eğitimi, DOĞAKA , 2020
 • “Fizibilite Hazırlama Eğitimi“ Teknik Destek Eğitimi, ZAFER , 2021
 • “Adıyaman İli Gerger İlçesi Proje Yazım Eğitimi Desteği“ Teknik Destek Eğitimi, İKA , 2021
 • “Polateli Kaymakamlığı Kamu Kurumları Personeline Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi“ Teknik Destek Eğitimi, İKA , 2021
 • “Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management / PCM)“ Teknik Destek Eğitimi, İKA , 2021
 • “Proje Döngüsü Teknik Destek Eğitimi” Teknik Destek Projesi, GEKA,2023
 • “İpekyolu Bölgesi Yeşilayları Proje Yazıyor, Bağımlılıkla Mücadele Ediyor” Teknik Destek Projesi,İKA,2021
 • “Uluslararası Proje Okur Yazarlığı” Teknik Destek Projesi, GEKA,2022
 • “Bayburt OSB’ye Atık Su Arıtma Sistemi Kazandırılıyor” Teknik Destek Projesi, KUDAKA, 2024
 • “Çocuklar geleceğe kodlamayla yön verecek” Teknik Destek, Karacadağ ,201
 • “STEM Eğitimi” Teknik Destek , GMKA,2017
 • “STEM-M ile hem eğlen hem öğren”  Teknik Destek, MARKA,2017
 • “STEM ve 21.Yüzyıl Becerileri Eğitimi” Teknik Destek, BEBKA,2017
 • “STEM Eğitici Eğitimi” Teknik Destek , SERKA,2017
 • “Fatih Projesi Teknik Eğitimleri “ Teknik Destek , Karacadağ , 2016
 • “STEM ve Robotik Kodlama Eğitimi”, Teknik Destek, Geka,2018
 • “Hayalini Kodla-Robotik Kodlama Eğitimi” Teknik Destek, KARACADAĞ, 2019
 • “Argis Eğitimi “ Teknik Destek Eğitimi, Zafer ,2019
 • “STEM-A ve Kodlama Eğitimi “Teknik Destek, Zafer,2019
 • “Kodlama Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, Zafer ,2019
 • “ Cnc ve Solidworks Eğitimi “Teknik Destek ,MEVKA,2019
 • “ Robotik Kodlama ve Yapay Zeka “Teknik Destek , Zafer,2019
 • “Kodlama Eğitimi “ Teknik Destek, Karacadağ, 2019
 • “Sultanhisar da Eğitimin Kodları Yeniden Yazılıyor” Teknik Destek Eğitimi, GEKA, 2020
 • “Robotik Sistem Tasarımı ve Arduino ile Kodlama Eğiticinin Eğitimi Hizmeti” Teknik Destek Projesi,DİKA,2022
 • “Mesleki ve Teknik Eğitimde Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğitimi Hizmeti” Teknik Destek Projesi, DİKA,2022
 • “Çizgi ve Animasyon Eğitimi ile Dijital İçerik Üretimine Giriş” Teknik Destek Projesi, GMKA,2023
 • “Oyun Geliştiriciliği (Game Development) Danışmanlığı” Teknik Destek Projesi, DİKA, Devam Ediyor
 • Hayat Rehberim” Teknik Destek ,ZAFER,2018
 • “Masal Anlatıcılığı Eğitimi” Teknik Destek,GEKA,2018
 • “Spor Koçluğu ve Sporda Liderlik Eğitimi”GEKA,Teknik Destek, 2016
 • “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi” Teknik Destek, Karacadağ, 2018
 • “Okul Öncesi Öğretmenlerine ORFF Eğitimi”Teknik Destek, Karacadağ,2018
 • “Okul Öncesi Öğretmenlere Orff Eğitimi” Teknik Destek,  GMKA,2017
 • “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” Teknik Destek,GMKA,2017
 • “İşaret Dili Eğitimi”Teknik Destek ,GMKA,2018
 • “İşitme Engelli Öğrencilerde Ses ve Konuşma Eğitimi” Teknik Destek, Zafer,17
 • “Kamu Çalışanlarına ve Gençlere Türk İşaret Dili Eğitimi” Teknik Destek , GEKA, 2017
 • “Sosyal Bilimciler İçin Akademik İngilizce Eğitimi” Teknik Destek, GMKA, 2017
 • “Mentörümle El Ele, Geleceğe” Teknik Destek,ZAFER,2019
 • “Düzce Özel Eğitim Anaokulu Öğretmenlerine Dil ve Konuşma Terapisi Eğitici Eğitimi” Teknik Destek ,MARKA,2019
 • “Cinsel İstismar Sonrası Psikolojik Danışma Eğitimi” Teknik Destek ,GEKA,2019
 • “Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, Zafer, 2019
 • “Oyun Temelli Öğrenme ve Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları “ Teknik destek , BEBKA,2019
 • “Otistik ve Zihin Engelli Bireylerin Eğitimine Yönelik Eğitici Eğitimi “ Teknik Destek Eğitimi, OKA,2019
 • “Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi“ Mesleğim Geleceğim Projesi, ZAFER,2019
 • “Hızlı Okuma Eğitimi “ Teknik Destek, Karacadağ,2019
 • “P4C Uygulayıcı Eğitimi”, Teknik Destek Eğitimi, GEKA, 2020
 • “Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi”, Teknik Destek Projesi, DİKA, 2020
 • “Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları Eğitimi”, Teknik Destek Eğitimi, BEBKA, 2020.
 • “Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Destekli Ekoturizm Bilinci Eğitimi”, Teknik Destek Eğitimi, BAKA, 2020.
 • “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yaşayan Bireylerle Çalışan Meslek Elemanlarının Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi “ Teknik Destek Eğitimi, SERKA , 2020
 • “P4C Felsefe Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, TRAKYAKA , 2020
 • “Öğrenci Yeteneğinin Eğitim Ortamında Keşfedilmesi Eğitimi“ Teknik Destek Eğitimi, KARACADAĞ , 2021
 • “Psikolojik Travma ve Yas Süreci Danışmanlığı Eğitimi” Teknik Destek Projesi, ZAFER,2022
 • “Sanat Terapisi Eğitimi” Teknik Destek Projesi, ZAFER,2022
 • “Oyun Terapisi Eğitimi” Teknik Destek Projesi, TRAKYAKA,2022
 • “Motivasyonel Görüşme Teknikleri”, Teknik Destek Projesi,ZAFER,2022
 • “’Geleceğini Şekillendir Fark Yarat’ başlıklı projemiz kapsamında Mentorluk Eğitimi” Teknik Destek Projesi, ZAFER,2022
 • “Verimlilik İçin Öncelik İnsan Kaynakları Yönetimi”, Teknik Destek Projesi,GEKA,2022
 • “Oyun Terapisi Eğitici Eğitimi” Teknik Destek Projesi, KUADAKA,2022
 • “Bir Çağrı Bir Hayat Eğitim Hizmeti” Teknik Destek Projesi, DİKA,2022
 • “Geleceği Birlikte Tasarlıyoruz- Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Eğitimi “ Teknik Destek Projesi, GEKA,2023
 • “Erzincan Karakter Eğitimi” Teknik Destek Projesi, KUDAKA,2024
 • “Bilgisayarda Nakış Tasarımı Eğitimi” Teknik Destek, DİKA,2016
 • “Çocuk dostu bir çevre oluşturmada kentsel tasarım ilkeleri eğitimi” MARKA, Teknik Destek, 2016
 • “Tasarım Odaklı Düşünme: Design Thinking Projesi” Teknik Destek , BEBKA,2017
 • “Ahşap Eğitimi” Teknik Destek, İKA,2017
 • “Restorasyon Projelendirme ve Uygulama Detayları Eğitimi”Teknik Destek,MARKA,2018
 • “Moda Tasarım Eğitimi”Teknik Destek,DAKA,2018
 • “Seben Fosil Ormanı Tanıtım Merkezi Peyzaj Planı Çizimi Danışmanlığı” Teknik Destek,MARKA,2018
 • “Tasarım ve Beceri Atölyeleri Eğitmen Eğitimi “ Teknik Destek, İKA,2019
 • “Deri-Tekstil Sektörlerinde Tasarım Odaklı Profesyonel Gelişim Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, ZAFER, 2020.
 • “Amasya Organize Sanayi Bölgesine ait Güncel İmar Planı ve Dijital Harita Paftalarının Hazırlanması” Teknik Destek Eğitimi, OKA , 2021
 • Yaban Hayatında Karşılaşılan Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler” Teknik Destek , BEBKA,2016
 • “Zooteknik Hastalıklar Çiftçi Eğitim Programı” Teknik Destek, DAKA, 2017
 • “Zoonoz Hastalıklarla Mücadele ile İlgili Çiftçi Eğitimi Projesi, Teknik Destek, SERKA,2017
 • “Reproduktif Ultrasonografi Eğitimi” Teknik Destek ,DİKA,2017
 • “ Zeytinyağı Duyusal Analizi” Teknik Destek, GMKA,2017
 • “Büyükbaş Hayvanlarda Et Ve Süt Verimini Etkileyen Faktörler” Teknik Destek , GEKA,2017
 • “Meyvecilikte Kültürel İşlemler” Teknik Destek ,SERKA,2018
 • “ İyi Tarım Uygulamaları “ Teknik Destek , DİKA,2019
 • “Alaca Çörek Otunun Laboratuvar ve Saha Araştırmasının Yapılarak Coğrafi İşaret Başvuru Dosyasının Hazırlanması “ Teknik Destek Eğitimi, OKA , 2021
 • “Kırsal Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Eğitim ve Danışmanlığı “ Teknik Destek Eğitimi, ZAFER , 2021
 • “Kırsal Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” Teknik Destek Eğitimi, ZAFER, 2021
 • “Gördes Katma Değerli Ürün Zincirini Kuruyor Kooperatifçilik Eğitim ve Danışmanlığı “Teknik Destek Projesi, ZAFER, 2021
 • “Bilgisayar Destekli Nakış Desen Çizimi ve Tasarım Danışmanlığı” Teknik Destek Projesi, GEKA,2022
 • “Siirt İli Kültür ve Turizm Sektörlerinde Kurumsallaşma ve Hizmet Kalitesinin Artırılması Projesi” Teknik Destek Projesi, DİKA,2023
 • “Doğa Turizmi Alanında Eğiticilerin Eğitimi Sağlanarak Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eğitimi” Teknik Destek Projesi, OKA,2024
 • “Maharetli Eller Etsy’de” Teknik Destek Projesi, ORAN, 2024
 • “GastroMuğla: Coğrafi İşaretli Ürünler Odağında Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi” Teknik Destek Projesi, GEKA, Devam Ediyor
 • “Bitlis İli Tarım Sektörü Tanıtımı “Teknik Destek Eğitimi, DAKA , 2021
 • “Iğdır’da Kooperatiflerimizin Sesi”, Teknik Destek Projesi,SERKA,2022
 • “13 Bin Yıllık Ata Tohum Kavılcanın Damakta İz Bırakan Serüveni Projesi”, Teknik Destek Projesi,SERKA,2022
 • “Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatiflerini Tanıtıyor” Teknik Destek Projesi, SERKA,2022
 • “Kars Ticaret ve Sanayi Odası Tanıtım Filmi” Teknik Destek Projesi, SERKA, 2021
 • “Kars İli Tarımsal Yatırım Fırsatlarının Tanıtımı” Teknik Destek Projesi, SERKA, 2021
 • “Dağlardan Denizlere Turizm Destinasyonlarıyla Kocaeli’nin Tanıtımı” Teknik Destek Projesi, MARKA,2023
 • “Döngüsel Ekonomi Eğitimi” Teknik Destek Projesi, ZAFER,2022
 • “Enerji Verimliliğinde Kentsel Yönetişim Modeline Geçiyoruz” Teknik Destek Projesi, ZAFER,2022
 • “Afyonkarahisar OSB Finans Eğitimi”, Teknik Destek Projesi,ZAFER,2022
 • “İklim Değişikliği ve Yeşil Mutabakat Eğitimi”, Teknik Destek Projesi,ZAFER,2022
 • “Kamu Kurumlarında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimi” Teknik Destek Projesi, OKA,2023