Diğer Projelerimiz ve Çalışmalarımız

 • “Halfeti Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması”, Teknik Destek Projesi, KARACADAĞ, 2020
 • “Sakarya Turizm Verilerinin Tanıtım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanması“ Teknik Destek Projesi MARKA, 2020.
 • “Erasmus+ Ka2 Kapsamında Okul Öncesi Eğitimin Avrupa Standartlarına Entegrasyonuna Yönelik Proje Danışmanlık Hizmeti” Teknik Destek Eğitimi, MARKA, 2020.
 • “Erasmus+ ile Düzce Avrupa ya açılıyor!” Teknik Destek Projesi, (Altı adet Erasmus + proje hazırlanması) MARKA, 2019.
 • “Nusaybin Ticaret Borsası Stratejik Planın Hazırlanması”,DİKA,2018
 • “Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Dergilerin ve Editöriyal Hizmetlerinin Geliştirilmesi”, BAP Kurumsal Altyapı Projesi, 2015-2018
 • “Utangaçlık Saha Çalışması” Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi,2017
 • “Firma Bazlı Etkinlik Analizi ve Etkinliği Belirleyen Faktörler”, Denizli Sanayi Odası, Doğrudan Faaliyet Projesi, GEKA,2017
 • “Türkiye’nin Cevaplama Tarzı Profiline Dayalı Ölçek Çalışmaları”, TÜBİTAK, Proje No:115K155,2015-2017
 •  “Maviden Beyaza Denizli Bozdağ Projesi ” Mali Destek Projesi,GEKA,2017
 • “Genç istihdama kayıt(dışı)sız kalama” AB Projesi, Kocaeli Üniversitesi, Ekim,2016
 • “Gönüllü arama kurtarma rehberlerinin tespiti ve eğitimi” Çameli Kaymakamlığı,2016
 • “Çameli Spor, Macera ve Doğa Turizmi Altyapı Geliştirme Projesi Etüt İşleri” Çameli Kaymakamlığı, Mali Destek Projesi,GEKA,2016
 • “Güney Ege Bölgesinde Üretimde Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri Çalışması” PAU Teknoloji Transfer Ofisi, GEKA ,2015
 • “İİBF Bilişim Altyapısının İyileştirilmesi” Pamukkale Üniversitesi ,BAP Kurumsal Altyapı Projesi, 2015
 • “Denizli Tekstil Sanayi Stratejik Ortaklık Şebeke Organizasyonu Bilişim Altyapısının Kurulması”, DETKİB-GEKA  Doğrudan Faaliyet Desteği,2015
 • PAÜ Teknoloji Transfer Ofisi “Güney Ege Bölgesinde Üretimde Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri Çalışması” GEKA-2015.
 • Tübitak Proje Yürütücüsü; Doç.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu,”Türkiye’nin Cevaplama Tarzı Profiline Dayalı Ölçek Çalışmaları”, Tübitak, Proje No:115K155,2015-2017.
 • “Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi” GEKA Doğrudan Faaliyet Desteği,2013
 • ”Duyarlı Toplum & Sibiyo Sisteminin Geliştirilmesi ve Pazara Sunulması” Kosgeb Endüstriyel Uygulama Desteği,2011-2013
 • ”Güney Egeli Kobi’ler İnovasyon Yolunda” Denizli Ticaret Odası, GEKA-Ajansın İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı,2011-2012
 • “Denizli Tekstil Sanayinin Belirlenmesi” Pamukkale Üniversitesi, GEKA Doğrudan Faaliyet Desteği,2012.