İstihdam/ Kadın Girişim /kalkınma

 • “Dekoratif kokulu taş ve sabun hazırlama eğitimi” GEKA, Teknik destek eğitimi, Ağustos, 2016
 • “ Yalova Elmalık Köyü Ev Kadınlarına Çiçek Sabunu ve Dekoratif Mum Hazırlama Eğitimi, MARKA Teknik destek eğitimi,2016
 • “Hemşire Akademisyenlerde Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürünü Geliştirme Eğitici Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, ZAFER, TD/2017
 • “Hemşire Akademisyenlerde Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürünü Geliştirme Eğitici Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi , ZAFER, 2018
 • “Hastalıkta Sağlıkta Nefes”Teknik Destek Eğitimi,GMKA,2018
 • “Ahşap eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, İKA,2017
 • “Moda Tasarım Eğitimi”Teknik Destek Eğitimi,DAKA,2018
 • “Suriyeli mültecilerin Gaziantep’teki çalışma koşulları ve iş gücü piyasasının yeniden değerlendirilmesi eğitimi” İKA, Teknik destek eğitimi, Eylül, 2016
 • “Güçlü Ebelerle Anne ve Bebeği Emin Ellerde” Teknik Destek Eğitimi, DAKA, TD/17
 • “ Zeytiyağı Duyusal Analizi” Teknik Destek Eğitimi, GMKA,2017
 • “Eğitimde Fasitilasyon” Teknik Destek Eğitimi, İKA,2017
 • “Akademisyenlere Yönelik Girişimcilik Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi,ZAFER,2018,

İstatistiksel Analiz

 • “IBM SPSS ile istatiksel veri analiz eğitimi” DİKA, Teknik destek eğitimi, Ekim,2016
 • “Tarımda Anket Hazırlama ve İstatiksel Analiz” Teknik Destek Eğitimi, GMKA, 2017
 • “Mnitab Destekli İstatistiksel Veri Analiz Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, BEBEKA, 2017
 • “Dijital Dönüşüm-Akıllı Fabrikalara Giden Yol: Anket ve Analiz çalışması” Teknik Destek Eğitimi, FKA,2017
 • “Spss Uygulamalı İstatistik Eğitimi”Teknik Destek Eğitimi,DAKA,2018

Tasarım

 • “Bilgisayarda Nakış Tasarımı Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, Dicle Kalkınma Ajansı,2016
 • “Çocuk dostu bir çevre oluşturmada kentsel tasarım ilkeleri eğitimi” MARKA, Teknik destek eğitimi, Ekim, 2016
 • “Tasarım Odaklı Düşünme: Design Thinking Projesi” Teknik Destek Eğitimi, BEBKA,2017
 • “Restorasyon Projelendirme ve Uygulama Detayları Eğitimi”Teknik Destek Eğitimi,MARKA,2018
 • “Seben Fosil Ormanı Tanıtım Merkezi Peyzaj Planı Çizimi Danışmanlığı”Teknik Destek Eğitimi,MARKA,2018
 • “Tasarım ve Beceri Atölyeleri Eğitmen Eğitimi “ Teknik Destek Projesi, İKA,2019

 İletişim/ Marka/ Sosyal Medya/ Kurumsal Kapasite 

 • “Hayat Rehberim” Teknik Destek Eğitimi,ZAFER,2018,
 • “Masal Anlatıcılığı Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi,GEKA,2018
 • “Spor Koçluğu ve Sporda Liderlik Eğitimi” GEKA, Teknik destek eğitimi, Mart 2016
 • “Kısa Süreli Çözüm Odaklı terapi Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, Karacadağ, 2018
 • “Okul Öncesi Öğretmenlerine ORFF Eğitimi”Teknik Destek Eğitimi,Karacadağ,2018
 • “Okul Öncesi Öğretmenlere Orff Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, GMKA,2017
 • “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” Teknik Destek Eğitimi,GMKA,2017
 • “İşaret Dili Eğitimi”Teknik Destek Eğitimi,GMKA,2018
 • “İşitme Engelli Öğrencilerde Ses ve Konuşma Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, Zafer, TD/17
 • “Kamu Çalışanlarına ve Gençlere Türk İşaret Dili Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, GEKA, 2017
 • “Sosyal Bilimciler İçin Akademik İngilizce Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, GMKA, 2017
 • “Markalaşma Yolunda Kırşehir Belediyesi” Teknik Destek Eğitimi, AHİKA,2017
 • “Sosyal Medya Kullanımıyla Kapasite Geliştirme Projesi” Teknik Destek Eğitimi, İKA,2017
 • “Sosyal Medya Yönetimi ve Web Sitesi Yönetimi Anlatılması”Teknik Destek Eğitimi, MARKA,2017“Kültür
 • Park Kurumsal Kapasitesini Artırıyor” Teknik Destek Eğitimi, FKA,2017
 • “Kurumsallaşma Eğitimleri” Yılmaz Beton,Denizli,2018
 • “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Genel Teori Ve Bilgilendirme Eğitimi”teknik Destek Eğitimi,GMKA,2018
 • “Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, KARACADAĞ,2017
 • “Mahalli İdarelerin Yöneticiliği ve Yerel Yönetim Mevzuatı” Teknik Destek Eğitimi, DAKA, 2017
 • “Şırnak Üniversitesi Bilimsel Alt Yapıyı Geliştirme Projesi”Teknik Destek Eğitimi,DİKA,2018
 • “Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi,ZAFER,2019
 • “Mentörümle El Ele, Geleceğe” Teknik Destek Eğitimi,ZAFER,2019
 • “Düzce Özel Eğitim Anaokulu Öğretmenlerine Dil ve Konuşma Terapisi Eğitici Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi,MARKA,2019
 • “Yalova İli Sanayi Sektörü Endüstriyel Yetkinlik Envanteri ve İktisadi Yönelimleri Araştırması” Teknik Destek Projesi,MARKA,2019
 • “Ahi Dokunuşla Engeller Kalkıyor Pazarlama Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, KARACADAĞ,2019
 • “Cinsel İstismar Sonrası Psikolojik Danışma Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi,GEKA,2019
 • “ Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, Zafer kalkınma Ajansı,2019
 • “ Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, Zafer kalkınma Ajansı,2019
 • “Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, Zafer kalkınma Ajansı,2019
 • “ Sağlık Turizmi Eğitimi “ Teknik Destek Projesi,MARKA,2019
 • “ Coğrafi İşaret Alınması “Teknik Destek Projesi,MARKA,2019
 • “ Muhtarlara ve İmamlara Afet Eğitimi “Teknik Destek Projesi,MARKA,2019
 • “Eko Turizm Eğitimi “Teknik Destek Projesi,BAKA,2019
 • “ Coğrafi İşaret Alımı Ve Eğitimi “Teknik Destek Projesi,GEKA,2019
 • “Sosyal Bilimler Araştırmalarında Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi- Amos Uygulaması “Teknik Destek Projesi,DiKA,2019
 • “ Girişimcilik Eğitimi “Teknik Destek Projesi,BEBKA,2019
 • “Turizm Tanıtım Rehberi Hazırlanması “Teknik Destek Projesi,MARKA,2019
 • “Deprem Yönetmeliği Eğitimi “Teknik Destek Projesi,MARKA,2019
 • “ Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, Zafer kalkınma Ajansı,2019
 • “ İHA1 eğitimi” Teknik Destek Projesi,MARKA,2019

oryantiring

 • Düzce Oryantring haritasının Çıkarılması” MARKA Teknik Destek Eğitimi, Haziran,2016
 • “Termalde Oryantiring” Teknik Destek Eğitimi, MARKA,2017
 • “Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ve Kocaeli Kupası Yarışmalarına hazırlık ve tanıtım için oryantiring haritası çizimi” Teknik Destek Projesi,MARKA,2019
 • “Maden Deresi Oryantiring Harita Çizimi” Teknik Destek Projesi,MARKA,2019

STEM/Kodlama

 • “Çocuklar geleceğe kodlamayla yön verecek” Teknik destek eğitimi, Karacadağ Kalkınma Ajansı,201
 • “Stem Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, GMKA,2017
 • “Stem-m ile hem eğlen hem öğren” MARKA Teknik Destek Eğitimi, Haziran,2017
 • “STEM ve 21.Yüzyıl Becerileri Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, BEBKA,2017
 • “Stem Eğitici Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, SERKA,2017
 • “Fatih Projesi teknik Eğitimleri “ Teknik Destek Eğitimleri, Karacadağ kalkınma Ajansı, 2016
 • “Stem ve Robotik Kodlama Eğitimi”, Teknik Destek Eğitimi, Geka,2018
 • “Hayalini Kodla-Robotik Kodlama Eğitimi” Teknik Destek Eğitimleri, KARACADAĞ, 2019
 • “ Argis Eğitimi “ Teknik Destek Eğitimi, Zafer kalkınma Ajansı,2019
 • “STEM-A ve Kodlama Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, Zafer kalkınma Ajansı,2019
 • “Kodlama Eğitimi “Teknik Destek Eğitimi, Zafer kalkınma Ajansı,2019
 • “ Cnc ve Solidworks Eğitimi “Teknik Destek Projesi,MEVKA,2019
 • “ Robotik Kodlama ve Yapay Zeka “Teknik Destek Eğitimi, Zafer kalkınma Ajansı,2019

Proje Döngüsü/Erasmus +/ hibe kaynakları

 • “Proje Döngüsü ve Etkili Proje Yazma Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, GMKA,2016
 • “Proje Gurubu Personeline Fikirden Projeye Bulma-Yazma-Uygulama Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, BEBKA;2016
 • “Proje Döngüsü Yönetimi Projesi” Teknik Destek Eğitimi, İKA,2017
 • “Karacabey Proje Dünyası İle Tanışıyor Projesi” Teknik Destek Eğitimi, BEBKA,2016
 • “Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”,Teknik Destek Eğitimi, GEKA,2017
 • “Gençlik Merkezleri Proje Döngüsü Eğitimi”Teknik Destek Eğitimi,DAKA,2017
 • “Erasmus + Programına Proje Yazma” Teknik Destek Eğitimi,DAKA,2017
 • “AB, Erasmus Ulusal ve Yerel Fon Kaynakları Proje Eğitimi”,Teknik Destek Eğitimi, DAKA,2017
 • “Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje Yazma Ve Yürütme Eğitimi Verilmesi” teknik Destek Eğitimi, ZAFER,2017
 • “ Öğrenen Öğretmen Pcm Eğitimi” Teknik Destek Eğitimi, ZAFER,2017
 • “Kobi’lerde Hibe ve Teşvikler Eğitim Sertifika Programı” Teknik Destek Eğitimi, ZAFER.2017
 • “Çameli Projelerle Gelişiyor” GEKA, Teknik destek eğitimi Sertifika Programı, Şubat 2016
 • “Proje Yazma Ve Yönetme Eğitimi ve Danışmanlığı”Teknik Destek Eğitimi,DAKA,2018
 • “Pcm Eğitimi “Teknik Destek Projesi,BAKA,2019
 • “ Fizibilite Hazırlama İşi “Teknik Destek Projesi,Karacadağ ,2019
 • “ Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi” Teknik Destek Projesi, İKA,2019

Tarım / kırsal kalkınma

 • “Yaban Hayatında Karşılaşılan Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler” Teknik Destek Eğitimi, BEBKA,2016
 • “Zooteknik Hastalıklar Çiftçi Eğitim Programı” Teknik Destek Eğitimi, DAKA, 2017
 • “Zoonoz Hastalıklarla Mücadele ile İlgili Çiftçi Eğitimi Projesi, Teknik Destek Eğitimi, SERKA,2017
 • “Reproduktif Ultrasonografi Eğitimi” Teknik Destek Eğitim,DİKA,2017
 • “Büyükbaş Hayvanlarda Et Ve Süt Verimini Etkileyen Faktörler” Teknik Destek Eğitim, GEKA,2017
 • “meyvecilikte Kültürel İşlemler”Teknik Destek Eğitimi,SERKA,2018
 • “ İyi Tarım Uygulamaları “ Teknik Destek Projesi , DİKA,2019

Bilişim 

 • “İleri Excel Eğitimi “ Teknik Destek Eğitimi ,Zafer kalkınma Ajansı,2019
 • “Web2 Araçları ile Geleceği Yakala “Teknik Destek Projesi,GEKA,2019