• “Türkiye’nin Cevaplama Tarzı Profiline Dayalı Ölçek Çalışmaları”,Tübitak, Proje No:115K155,2015-2017
 • “Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Dergilerin ve Editöriyal Hizmetlerinin Geliştirilmesi”,BAP. Kurumsal Altyapı Projesi, 2015-2018
 • “Güney Ege Bölgesinde Üretimde Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri Çalışması” PAU Teknoloji Transfer Ofisi -GEKA -2015
 • “Denizli Tekstil Sanayi Stratejik Ortaklık Şebeke Organizasyonu Bilişim Altyapısının Kurulması”, DETKİB-GEKA -2015 Doğrudan Faaliyet Desteği,2015
 • Pamukkale Üniversitesi “İİBF Bilişim Altyapısının İyileştirilmesi” PAÜ. BAP Kurumsal Altyapı Projesi, 2015
 • “Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi” GEKA-‘2013 Doğrudan Faaliyet Desteği,2013
 • Denizli Tekstil Sanayinin Belirlenmesi” Pamukkale Üniversitesi,-GEKA-2011 Doğrudan Faaliyet Desteği,2012
 • Denizli Ticaret Odası,”Güney Egeli Kobi’ler İnovasyon Yolunda”,GEKA-Ajansın İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı,2011-2012
 • Kosgeb Endüstriyel Uygulama Desteği,”Duyarlı Toplum&Sibiyo Sisteminin Geliştirilmesi ve Pazara Sunulması,2011-2013
 • “Çameli Spor, Macera ve Doğa Turizmi Altyapı Geliştirme Projesi Etüt İşleri” Çameli Kaymakamlığı, Mali Destek Projesi,GEKA,2016
 • “Gönüllü arama kurtarma rehberlerinin tespiti ve eğitimi” Çameli Kaymakamlığı,2016
 • “Genç istihdama kayıt(dışı)sız kalama” AB Projesi, Kocaeli Üniversitesi, Ekim,2016
 • “Maviden Beyaza Denizli Bozdağ Projesi ” Mali Destek Projesi,GEKA,2017
 • “Firma Bazlı Etkinlik Analizi ve Etkinliği Belirleyen Faktörler Denizli-Türkiye”,Denizli Sanayi Odası, Doğrudan Faaliyet Projesi, GEKA,2017
 • “Utangaçlık Saha Çalışması” Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi,2017
 • “Malatya Fuar Alanı Fizibilite Çalışması” Fırat Kalkınma Ajansı,2018
 • “Elazığ Fuar Alanı Fizibilite Çalışması” Fırat Kalkınma Ajansı,2018
 • “Nusaybin Ticaret Borsası Stratejik Plan Hazırlama İşi” ,DİKA,2018
 • “Makine ve Kalıpçılık Kümelenmesi Ortak Kullanım Merkezi Fizibilite Çalışması “Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği,Zafer Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Projesi,2019
 • “Suruç Katı Atık Aktarma İstasyonu Fizibilite İşi” Karacadağ Kalkınma Ajansı,2019
 • “Honaz Bölgesinde Kurulacak Olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi Fizibilitesi” Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Projesi (Devam ediyor)